Conversation entre Raoul et aventador

1 Messages visiteurs

  1. Hm nay niệm bo th trong đầu khng cn, mặt mũi c hay ktư vấn luật http://tutozone.net/ thnh lập doanh nghiệp số điện thoại tư vấn luật http://biareview.com/ nhac sanhng khng quan trọng nữa. niệm duy nhất trong đầu l nghĩ biện php sống st, sống quay về Ph Tin Đảo. Hối hận khng nn tới a! Lc đ thật sự qu xung động, cũng khng ngẫm lại, nếu Dược Thin Sầu đ tới đy cho d mnh khng giết hắn, hắn lại c mấy phần nắm chắc c thể trở lại? D l đi về, cn sợ sau ny khng c cơ hội bo th?

    Khng ring hắn phiền muộn, chư vị tiền bối thời khắc phải bảo hộ c rất nhiều người từ bỏ đồng mn cng cường giả mn phi khc để lập đội, chung quanh tm kiếm địa phương lẩn trốn, chỉ cầu sống st
Visualiser les messages visiteur de 1 1 sur 1