1 Messages visiteurs

 1. Đế Đình, Đế Đình bảo cấm bao lâu thì cấm bấy lâu.

  Cổ Thần nghe vậy, lạnh sắc mặt, nói: - Huynh đài không định cho ta xuất thành?

  Người này cẩn thận nhìn Cổ Thần một lượt, chỉ thấy tu Tiên Thiên cảnh tầng bốn, khinh bỉ nói: - Ngươi đang giận đấy à?

  - Đúng là như vậy... Cổ Thần gật gật đầu.

  Lúc này, gần đó cũng đang có rất nhiều tu sĩ đi đến, la hét đòi xuất thành, rõ ràng tu sĩ từ ngoài thành đến, không chỉ có một mình Cổ Thần.

  Người kia vỗ vỗ ngực, nói: - Ta tên Thân Chiêu Sử, là tu sĩ Đông Bắc thế gia Thân gia.

  Nói đoạn, tay phải Thân Chiêu Sử đẩy mạnh vai Cổ Thần, tay trái ch
Visualiser les messages visiteur de 1 à 1 sur 1
Informations de aventador

Informations de base


Statistiques


Messages au total
Messages au total
0
Messages par jour
0
Messages visiteurs
Messages au total
1
Plus récent message
04/07/2016
Informations générales
Dernière activité
07/09/2016 20h00
Date d'inscription
02/02/2016